Zdroj: https://wall.cz/nastenka/jak-vymenit-lightbox-za-greybox-v-sunlight-cms • Vydáno: 28.2.2008 17:14 • Autor: admin

Jak vyměnit LightBox za GreyBox v SunLight-CMS

wall.czLightBox skript slouží k efektní prezentaci obrázků v novém okně na webové prezentaci. Při použití LightBoxu v SunLight-CMS jsem však narazil na řadu problémů. Proto jsem LightBox nahradil skriptem GreyBox.

Kromě otevření jednoho obrázku umí i slideshow obrázků, a především podporuje i otevření nového webu do iframe, a dokonce slideshow více webů v iframe. Skript GrexBox má jen 22KB a můžete si jej stáhnout z domovské stránky.

Návod na výměnu skriptu:

Skript LightBoxu se nachází ve složce remote aplikace SunLight-CMS. Ve složce remote vytvořte nový adresář greybox. Do složky greybox překopírujte všechny soubory skriptu.

Vyhledejte soubor galleryOutput.php ve složce core a otevřete v editoru. V souboru vyhledejte řádek číslo 40 a zápis rel='lightbox[".$id."]' nahraďte zápisem rel='gb_imageset[".$id."]'. Soubor zavřete.

Vyhledejte soubor parseHCM.php ve složce core a otevřete v editoru. Vyhledejte všechny slova lightbox a ty nahraďte slovem gb_imageset. Soubor zavřete.

Vyhledejte soubor templateHead.php ve složce core a otevřete v editoru. V tomto souboru jsou umístěny odkazy na skripty LightBoxu a ty musíme nahradit novými odkazy.

Vyhledejte v souboru tento zápis:

if(_lightbox){ echo ' <link rel="stylesheet" href="'._indexroot.'remote/lightbox/style.css" type="text/css" media="screen" /> <script type="text/javascript" src="'._indexroot.'remote/lightbox/prototype.js"></script> <script type="text/javascript" src="'._indexroot.'remote/lightbox/scriptaculous.js?load=effects"></script> <script type="text/javascript" src="'._indexroot.'remote/lightbox/lightbox.js"></script>'; }

Nahraďte tímto zápisem:

if(_lightbox){ echo ' <script type="text/javascript"> var GB_ROOT_DIR = "'._indexroot.'remote/greybox/"; </script> <script src="'._indexroot.'remote/greybox/AJS.js" type="text/javascript" ></script> <script src="'._indexroot.'remote/greybox/AJS_fx.js" type="text/javascript"></script> <script src="'._indexroot.'remote/greybox/gb_scripts.js" type="text/javascript"></script> <link href="'._indexroot.'remote/greybox/gb_styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />'; }

Skript GreyBox je připraven pro pouřívání v SunLight-CMS v galeriích. Pokud budete chtít zobrazit skriptem obrázek v článku nebo v sekci, je potřeba doplnit odkaz parametrem rel="gb_image[]" pro samostatný obrázek a rel="gb_imageset[galerie]" pro slideshow skupiny obrázků. Pro zobrazení jednotlivých stránek pak rel="gb_page[WIDTH, HEIGHT]". Více se dozvíte v dokumentaci.