Zdroj: https://wall.cz/excel-navod/kontingencni-tabulka-iii • Vydáno: 23.4.2008 12:57 • Autor: admin

Kontingenční tabulka III.

ExcelV článku Kontingenční tabulka II. jsem vám ukázal jak změnit číselný formát Součtového pole a řazení dat. V tomto článku vám chci ukázat, jak zadat Výpočtové pole a další Možnosti stránkování pole.

Výpočtová pole

Výpočtová pole mohou provádět výpočty na základě hodnot obsažených v dalších polích kontingenční tabulky nebo grafu. Tím můžeme původní kontigenční tabulku rozšřít o další informace, které nejsou obsaženy ve zdrojovém seznamu.

V kontingenční tabulce je pole "Výnos". Jedná se o jakýsi "hrubý" výnos a pomocí výpočtového pole vytvoříme nové pole, které se bude jmenovat "Provize" a je 25% Výnosu.

 1. Klepněte na kontingenční tabulku.
 2. Na panelu nástrojů Kontingenční tabulka klepněte na nabídku Kontingenční tabulka. Přejděte na příkaz Vzorce, a potom klepněte na příkaz Výpočtové pole.
 3. Do rozevíracího pole Název zadejte název pole.
 4. Do textového pole Vzorec zadejte vzorec pole.

  Pokud chcete ve vzorci použít data z jiného pole, klepněte v seznamu Pole na požadované pole a potom klepněte na tlačítko Vložit pole. Chcete-li například vypočítat 25% provizi u každé hodnoty v poli "Výnos", můžete zadat vzorec = ’Výnos’*25%.

 5. Klepněte na tlačítko Přidat do seznamu a potom na tlačítko OK.

Excel - kontingenční tabulka

Takto vypadá vložené nové Výpočtové pole.
Excel - kontingenční tabulka

Možnosti stránkování pole

Změnil jsem rozložení vzorové tabulky tak, že do pole ŘÁDKY jsem vložil Rok, Měsíc a Den a do pole SLOUPCE jméno. Vzhledem k tomu, že v tabulce jsou data za dva roky sbírání, tak se kontingenční tabulka patřičně protáhla a stala se tak nepřehlednou. Naše zadání bude zobrazovat jen prvních 5 nejlepších dní (nasbíráno nejvíce kg) seřazení sestupně.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte do pole DEN.
 2. V kontextovém menu vyberte Nastavení pole.
 3. V zobrazeném formuláři Pole kontingenční tabulky stiskněte tlačítko Upřesnit.
 4. Zapněte řazení Sestupně pro pole "Součet z kg", Automaticky řadit prvních 10 a do pole Zobrazit zadejte číslo 5.
 5. Nastavení potvrďte potvrzením 2x OK.

Excel - kontingenční tabulka

Nové stránkování je přehlednější a je splněné zadání. Je zobrazeno jen prvních 5 nejlepších dní (nasbíráno nejvíce kg) seřazené sestupně.
Excel - kontingenční tabulka

Typ na závěr. Pokud vám nevyhovuje název pole, tak 2x klikněte na název pole. Zobrazí se formulář "Pole kontingenční tabulky" a do pole "Název" zadejte nové jméno. Uložte tlačítkem OK.
Excel - kontingenční tabulka

Zde si můžete stáhnout soubor s příkladem a celý postup vyzkoušet.