Zdroj: https://wall.cz/excel-navod/kontingencni-tabulka-externi-data-mysql • Vydáno: 9.10.2008 21:30 • Autor: admin

Kontingenční tabulka - externí data MySQL

Excel ODBCKontingenční tabulka slouží k analýze souvisejících celkových hodnot, zejména chcete-li sumarizovat dlouhý seznam údajů a porovnávat více aspektů jednotlivých údajů. Může nastat případ, kdy taková související rozsáhlá data máte uložené například v databázi MySQL.

Kontingenční tabulku vytvoříte spuštěním průvodce Kontingenční tabulkou a grafem.... V průvodci vyberte požadovaná zdrojová data ze seznamu v listu nebo z externí databáze. Máte následující možnosti volby zdroje dat:

Pro náš případ použijeme Externí zdroj dat. Než přistoupíte k vytvoření kontingenční tabulky, zkontrolujte si, jestli máte v počítači nainstalovaný MySQL® Connector/ODBC. To zjistíte tak, že otevřete Ovládací panely / Nástroje pro správu / Datové zdroje (ODBC). Zobrazí se vám formulář Správa zdrojů dat ODBC (Open Database Connectivity).

Správa zdrojů dat ODBC

Pokud nemáte nainstalovaný potřebný Connector, je nutné dodatečně instalovat. Ovladač můžete stáhnout ze stránek MySQL nebo zde. Po stažení a nainstalování ovladače se vraťte na formulář Správa zdrojů dat ODBC a stiskněte tlačítko Přidat.... Vyplňte potřebné údaje pro připojení a vyberte databázi, kterou chcete připojit. Pro připojení databáze je však nutné mít na počítači nainstalovanou a spuštěnou MySQL databázi. Zde vám mohu doporučit balíček XAMPP.

Správa zdrojů dat ODBC Správa zdrojů dat ODBC

Nyní můžete vytvořit Kontingenční tabulku z externích dat MySQL. V Excelu spusťte průvodce v menu Data / Kontingenční tabulka a graf.... Vyberte volbu Externí data. Následně vyberte tabulku, sloupce a dokončete průvodce.

Správa zdrojů dat ODBC

Průvodce je dokončen a můžete si sestavit Kontingenční tabulku podle svých potřeb a analyzovat data.

Jako další možný příklad využití uvedeného postupu je, když máte k dispozici export v textovém souboru CSV/TXT obsahující více jak 65 536 řádků a potřebujete vytvořit Kontingenční tabulku. Takový soubor v Excelu neotevřete, protože MS Excel do verze 2003 je limitován právě 65 536 řádky. V takovém případě si vytvořte v MySQL Admin databázi, data importujte do databáze a následně vytvořte Kontingeční tabulku s externími daty z MySQL.