Zdroj: https://wall.cz/excel-navod/vzorec-na-vypocet-poctu-pracovnich-dni • Vydáno: 2.1.2009 21:00 • Autor: admin

Vzorec na výpočet počtu pracovních dní

ExcelPotřebujete v Microsoft Excelu jednoduše zjistit počet pracovních dní mezi dvěma daty? Pracovní dny nezahrnují soboty, neděle a státem definované svátky.

Pro zjištění počtu pracovních dní mezi dvěma daty slouží vzorec NETWORKDAYS. Tento vzorec obsahuje syntaxe:

NETWORKDAYS (začátek; konec; svátky)

Svátky je volitelný seznam kalendářních dat, která jsou vyjmuta z pracovního kalendáře (například státní a pohyblivé svátky). Tento seznam může být tvořen oblastí buněk s kalendářními daty nebo maticovou konstantou s pořadovými čísly, která představují daná kalendářní data.

Excel - vzorec na výpočet pracovních dní

Důležitá poznámka na závěr. Pokud vzorec NETWORKDAYS zobrazuje #NÁZEV?, potřebujete nainstalovat doplněk "Analytické nástroje". Doplněk nainstalujete v menu Nástroje > Doplňky > Analytické nástroje.