Zdroj: https://wall.cz/nastenka/iexpress-samorozbalovaci-archiv-snadno-a-rychle • Vydáno: 6.1.2010 18:00 • Autor: admin

Iexpress - samorozbalovací archiv snadno a rychle

wall.czNástroj iexpress je součástí IEAK a patří k programu Internet Explorer ve Windows XP a Vista. Pomocí tohoto skrytého nástroje můžete snadno a rychle vytvářet samorozbalovací archiv.

Celý proces probíhá formou průvodce, který lze na konci uložit do souboru SED. Následně při vytváření nového samorozbalovacího archivu, pak můžete v souboru SED jen změnit názvy souborů. Soubor SED je v textovém formátu a pro editaci jej můžete otevřít v jakémkoliv textovém editoru. Poté už není nutné opětovně procházet celým průvodcem.

Nástroj spustíte Start / Spustit a zadejte iexpress. Po spuštění programu se otevře průvodce. Zde se můžete rozhodnout, jestli chcete vytvořit nový SED nebo otevřít již existující SED.

Iexpress - samorozbalovací archiv snadno a rychle

Vytvořit archiv nebo upravit stávající SED soubor. Tato volba se zobrazí jen pokud jste v předcházejícím kroku zvolili 'Otevřít existující SED soubor'.

Iexpress - samorozbalovací archiv snadno a rychle

Zde zvolíte, zda chcete vytvořit samorozbalovací archiv či instalační balíček. V tomto případě budeme vytvářet samorozbalovací archiv.

Iexpress - samorozbalovací archiv snadno a rychle

Popis pro dotazovací okno. Zobrazení dotazovacího okna zvolíme v následujícím kroku.

Iexpress - samorozbalovací archiv snadno a rychle

Zde můžete zvolit, jestli chcete běh procesu potvrdit volbou. Jedná se o klasický dotaz, na který lze odpovědět Ano nebo Ne.

Iexpress - samorozbalovací archiv snadno a rychle

Rozbalení archivu můžete podmínit souhlasem s licenčními podmínkami. V takovém případě zadejte cestu k licenčním podmínkám (TXT soubor).

Iexpress - samorozbalovací archiv snadno a rychle

Vytvořte seznam souborů, které chcete vložit do archivu stlačením tlačítka Add a výběrem souboru.

Iexpress - samorozbalovací archiv snadno a rychle

U způsobu zobrazení okna ponechte defaultní volbu.

Iexpress - samorozbalovací archiv snadno a rychle

Pokud chcete po dokončení akce zobrazit zprávu, zde zadejte text zprávy.

Iexpress - samorozbalovací archiv snadno a rychle

Zadejte název samorozbalovacího archivu a cestu kam se má uložit.

Iexpress - samorozbalovací archiv snadno a rychle

Pokud chcete soubor SED uložit (doporučuji), zde vyberte složku kam jej chcete uložit. V tomto souboru jsou uloženy všechny kroky průvodce. Tento soubor můžete opakovaně využívat při generování dalších archivů.

Iexpress - samorozbalovací archiv snadno a rychle

Vše je připravené k vygenerování samorozbalovacímu archivu. Pokud ještě chcete změnit některá nastavení, tlačítkem Zpět můžete na ně přejít. Pro vygenerování samorozbalovacího archivu stiskněte tlačítko Další.

Iexpress - samorozbalovací archiv snadno a rychle

V posledním kroku se zobrazí sumarizace. Samorozbalovací archiv je připraven k dalšímu použití.

Iexpress - samorozbalovací archiv snadno a rychle