Zdroj: https://wall.cz/excel-navod/funkce-posun-a-dynamicky-graf • Vydáno: 5.11.2010 16:00 • Autor: admin

Funkce POSUN a dynamický graf

ExcelFunkce POSUN patří mezi vyhledávací funkce Excelu a běžnými uživateli je neprávem opomíjena. Funkce POSUN je velmi užitečná funkce při adresování dynamických oblastí.

Funkce POSUN vrátí odkaz na oblast, která obsahuje určený počet řádků a sloupců, od určité buňky nebo oblasti buněk.

Funkce POSUN
Syntaxe:POSUN(odkaz;řádky;sloupce;výška;šířka)
odkaz:je původní odkaz na buňku nebo odkaz, vůči kterému provádíte posun.
řádky:je počet řádků, o které se má posunout levá horní buňka nového odkazu (nahoru nebo dolů). Zadáte-li například číslo 5, levá horní buňka odkazu bude pět řádků pod levou horní buňkou původního odkazu. Můžete použít kladnou (dolů od původního odkazu) nebo zápornou hodnotu (nahoru od původního odkazu).
sloupce:je počet sloupců vlevo nebo vpravo, o které se má posunout levá horní buňka výsledného odkazu vzhledem k původnímu odkazu. Zadáte-li například číslo 5, bude levá horní buňka odkazu o pět sloupců vpravo od levé horní buňky původního odkazu. Můžete použít kladnou (posun doprava od původního odkazu) i zápornou hodnotu (posun doleva od původního odkazu).
výška:je požadovaná výška (počet řádků) výsledného odkazu. Výška je vždy kladné číslo.
šířka:je požadovaná šířka (počet sloupců) výsledného odkazu. Šířka je vždy kladné číslo.
komentář:
  • Přesáhne-li takto posunutý odkaz okraje listu, vrátí funkce POSUN chybovou hodnotu #REF!.
  • Vynecháte-li argument výška nebo šířka, implicitně se dosadí výška nebo šířka původního odkazu.
  • Funkce POSUN ve skutečnosti žádné buňky nepřesunuje ani nemění označenou oblast; pouze vrátí hodnotu typu odkaz. Funkci POSUN lze použít ve spojení s libovolnou funkcí, která očekává argument typu odkaz. Například pomocí vzorce SUMA(POSUN(C2;1;2;3;1)) se vypočítá celková hodnota oblasti o třech řádcích a jednom sloupci, která je umístěna 1 řádek pod a 2 sloupce vpravo vzhledem k buňce C2.

Příklady:
Excel funkce POSUN

Dalším příkladem využití funkce POSUN může být dynamický graf. Představte si tabulku, ve které máte záznamy z každého dne. Graf, který vychází z takové tabulky může mít na ose X až 365 hodnot a tím se pak graf stává prakticky nečitelný. V tomto případě využijeme funkce POSUN k definování dynamické oblasti, která bude mít dva parametry. První bude lupa a druhý posun. Tato dynamická oblast nám zajistí lepší čitelnost grafu.

Funkce POSUN a dynamický graf

Soubor s příklady funkce POSUN včetně ukázkového dynamického grafu můžete stáhnou zde: Nejste přihlášen(a).