Zdroj: https://wall.cz/excel-navod/jak-vypocitat-mesicni-prumery-vkontingencni-tabulce • Vydáno: 23.12.2023 13:36 • Autor: admin

Jak vypočítat měsíční průměry v kontingenční tabulce

ExcelPokud máte například denní tržby za celý rok a potřebujete v kontingenční tabulce zobrazit měsíční průměrné tržby, musíte postupovat jinak, než v polích kontingenční tabulky nastavit průměr.

Musíte počítat s tím, že někteří zákazníci negenerují tržby každý měsíc a pro zjištění průměru potřebujete počet měsíců, ve kterých se tržby generují.

Příklad. Náhled na přehled tržeb v kontingenční tabulce. Zde je vidět, že někteří zákazníci negenerují tržby pravidelně. Pro výpočet průměrné měsíční tržby potřebujeme zjisti počet měsíců, ve kterých byla realizovaná tržba.Výpočet průměru v kontingeční tabulce

Potřebujeme vytvořit kontingenční tabulku, která zobrazí průměrné měsíční tržby v každém roce. Postup bude následující. Vyberte data a spusťte průvodce, pro vytvoření kontingenční tabulky. V tomto okně zatrhněte volbu Přidat tato data do datového modelu a dokončete průvodce.Výpočet průměru v kontingeční tabulce

V polích kontingenční tabulky zvolte zdroj dat a pravým tlačítkem myši zobrazte kontextové menu. Zde se zobrazí volba Přidat míru.... Klikněte na ni.Výpočet průměru v kontingeční tabulce

Zobrazí se okno pro zadání nové míry (vzorce, podobně jako v excelu). Postupně vložte vzorce pro výpočet počtu měsíců, celkových prodejů a měsíčního průměru. Každý vložený vzorec se pak zobrazí v seznamu polí kontingenční tabulky jako nové pole.Výpočet průměru v kontingeční tabulce

Nová pole (vzorce) vložte do kontingenční tabulky do oblasti hodnot. Výsledná tabulka pak může vypadat takto.Výpočet průměru v kontingeční tabulce