Zdroj: https://wall.cz/excel-navod/urceni-platneho-zadani-bunek • Vydáno: 3.5.2008 13:30 • Autor: admin

Určení platného zadání buněk

ExcelPlatného zadání buněk je velmi užitečné všude, kde potřebuje, aby uživatelé zadávali jen vámi povolené hodnoty. Může se jednat například o tabulky s reporty (hlášením) nebo formuláře.

  1. Vyberte buňky, které mají být ověřovány.
  2. V nabídce Data klepněte na příkaz Ověření a potom klepněte na kartu Nastavení.
  3. Určete požadovaný typ ověřování:
  4. Určete, zda může buňka zůstat prázdná. Chcete-li povolit prázdné buňky, zaškrtněte políčko Přeskakovat prázdné buňky. Jestliže prázdné buňky povolit nechcete, zrušte zaškrtnutí políčka Přeskakovat prázdné buňky.
  5. Hodnoty pro limit lze zadat formou odkazu na buňku nebo přímým zápisem hodnoty.
  6. Pro výběr hodnot ze seznamu lze seznam nadefinovat formou odkazu (A1:A8) nebo přímým zápisem hodnot, které musí být odděleny středníkem.
  7. Chcete-li, aby se po klepnutí na buňku zobrazila volitelná zpráva při zadávání, klepněte na kartu Zpráva při zadávání, zaškrtněte políčko Zobrazit zprávu po výběru buňky a potom zadejte nadpis a text zprávy.
  8. Na záložce Chybové hlášení, určete způsob odezvy aplikace Microsoft Excel v případě zadání neplatných dat.
  9. Nastavené ověření dat v buňce lze zrušit tak, že nastavíte Ověřovací kritéria na zadat Jakoukoli hodnotu.
  10. Pokud budete kopírovat buňku s nastaveným ověřením dat, toto ověření dat se přenáší i na zkopírované buňky.

Excel - ověření dat

Zde si můžete stáhnout excelovský soubor Nejste přihlášen(a), kde jsou nastavené všechny varianty ověření dat. V praxi si můžete vyzkoušet ověření zadávaných hodnot a prohlédnout jejich nastavení.