Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 172

Meníte adresovanie stĺpcov, lebo máte relatívne adresovanie. Pri kopírovaní prvého vzorca doprava, meníte oblasti zdrojových dát. Dajte absolútne adresovanie stĺpcov "$", a použite len jeden dotaz na natiahnutie všetkého "*", namiesto dotazu pre každý stĺpec zvlášť.
=QUERY({OMS!$A2:$I500;OI!$A2:$I500;OEAM!$A2:$I500;OCrAI!$A2:$I500} ; "select * WHERE Col1 IS NOT NULL")
Kopírovanie formátu podľa mňa nepôjde, určite nie cez SQL dotaz (či čo to je). Ale Google Tabs nepoužívam, tak možno niekto múdrejší ...

PS: alebo takto načítate aj názvy stĺpcov, nemusia byť nad tým manuálne vyplnené
=QUERY({OMS!$A1:$I500;OI!$A1:$I500;OEAM!$A1:$I500;OCrAI!$A1:$I500} ; "select * WHERE Col1 IS NOT NULL";1)
Odkaz

Ja keď si tu skúšam navodiť niečo podľa toho dotazu (lebo odkaz sme od Vás nedostali), tak všetko ide.
Ak chcete riešiť problém, nestačí mať pocit, ale konkrétny dôkaz o tom, ktorý prvok nebol zahrnutý.
Skúste zadať a posledný parameter, a to 1, aby bral do úvahy aj hlavičky, inak je to na jeho úvahe (a čo je na jeho uvážení, nemusí byť správne).
Ak Vás zaujíma len 1. stĺpec, načo mu dávate spracovať A:I?
Príklad
=QUERY({OMS!A1:A500;OI!A1:A500;OE!A1:A500} ; "select Col1 WHERE Col1 is not null";1)
Priložte odkaz na Váš súbor (urobte si z neho kópiu, zmeňte súkromné data)
"Odkaz"

Samozrejme, že ak nejaké makro, ktoré je "na mieru" na niečo iné, nasadíte na iný súbor, môžete čakať len problémy. Makrá sú totiž v absolútnej väčšine špecializované na daný účel s daným typom a rozmiestnením vstupných a výstupných dát.

Ak to chcete trochu parametrizovať, treba povedať čo je v iných súboroch iné.
-Tabuľka dát / tabuľka dát ?
-všetky listy naraz / 1 list ?
-do aktuálneho súboru / do iného súboru ?
-mazanie buniek / celých riadkov ?
-číslo stĺpca, ktorý rozhoduje a podmienka ?
-ktoré stĺpce treba / ktoré nie ?
-rozmiestnenie stĺpcov vo výsledku
-pridávané nejaké stĺpce ? (kam presne?)
-kopírovanie hodnôt do predformátovaného výsledku / kopírovanie celých buniek aj s formátom ?
-externý čudlík na Ribbone v Exceli (Personal.xlsb) / interné makro z danom zošite ?
...
Toho je neuveriteľne veľa, na čom záleží prípadná implementácia nejakého makra na iné dáta.

Treba vždy dodať zdroj, ukážka výsledku, popis podmienok.

Mne to funguje normálne. Len nezabudnite, že keď ukladáte, musíte ukladať v správnom formáte - teda s makrami. A keď ho potom otvoríte,musíte povoliť makrá, prípadne prepojenia - ten žltý pásik pod Ribbon-om.

Prečo by to malo byť zložité ?
Máte tam aj nejaké popisy. Inak robili sme to už 9.4.2019, našiel som ten kód čo ste sem dal...

Voľakedy som tak robil COUNTCOLORIF a COUNTCOLORIFS, tu je úprava na SUMOFCOLOR. Pri bunkách farbených cez Podmienený formát sa na to musí inak (2. príklad SUMOFCOLOR2).

Veď to stačí iba vo vlastnom formáte bunky. Napr:
namiesto
# ##0,00;-# ##0,00;;@
dáte

# ##0,00;# ##0,00;;@

proste taký formát aký tam máte si "našťukáte" vo Vlastnom formáte s tým, že umažete "-" mínusko za prvou bodkočiarkou.

V tom prípade sa ale ignorujú dáta v zdrojových C. Je to tak ?

Podľa skladby je to moje makro, tak tu máte narýchlo úpravu.
-každé tlačítko na každom liste volá tú istú procedúru.
-podľa aktívneho listu sa určuje, o ktorý ide
-predpokladá sa, že na každom liste s tlačítkom je iba jedna Tabuľka. Resp. Tabuľka číslo 1 je tá o ktorú ide.

Tak skúste toto. Má to ale háčik. Nemôžete kontrolovať či ste iba vstúpil do bunky a potvrdil (nezmenil) hodnotu, alebo ste zadal inú. Museli by sa niekde kvôli tomu ukladať všetky hodnoty (skrytý list). Čiže Vám to tam pridá/zmení vždy.

Je už veľa hodín, tak pridám len kód, a logické veci, čo môžu nastať, nechám na zajtra. Napr. Čo s komentárom, ak sa bunka neaktualizuje, má sa mazať komentár? Alebo ak tam už je, má sa prepísať, alebo sa má text pripísať ...?

Ale o prekresľovaní, či ukazovateli priebehu tu nepadla zmienka. Len o statickom info o spracovaní.

5 Áno, takých 100 milisekúnd môže byť na obed fakt málo ...

V tom prípade vyskúšajte toto.
Function FileExists(full_path As String)
Dim tmp() As String, Nazov As String
Application.Volatile
If full_path <> "" Then
tmp = Split(full_path, Application.PathSeparator)
tmp = Split(tmp(UBound(tmp)), ".")
If UBound(tmp) < 1 Then Nazov = full_path Else Nazov = Left$(full_path, Len(full_path) - Len(tmp(UBound(tmp)))) & "*"
FileExists = Len(Dir(Nazov)) > 0
End If
End Function

Malo by stačiť pridať
Application.Wait (100)
a malo by to stačiť. Už sa mi nepodarilo viac navodiť, aby to Excel nestačil "zožrať".

Prílohu som vymenil v pôvodnom poste.


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 172

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura III

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen. Formulář faktura III
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse

nahodne cisla

mepexg • 18.9. 12:09

nahodne cisla

pavol14pavol • 17.9. 21:46

Nájsť správne číslo a dosadiť novú hodnotu

Alindros • 17.9. 13:21

Nájsť správne číslo a dosadiť novú hodnotu

Alindros • 17.9. 13:15

Nájsť správne číslo a dosadiť novú hodnotu

Alindros • 17.9. 13:13

Nájsť správne číslo a dosadiť novú hodnotu

Alindros • 17.9. 11:00

nová registrace

kabaka • 17.9. 10:50