Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 13

Nemohu olánovat, ale pokud to půjde stavím se.

a co prostě

=(SUMA(C2:C19)-MAX(C2:C19))/(POČET(C2:C19)-1)

Pokud je splněno několik podmínek:
facility jsou setříděné, první datum je zahájení spolupráce, je dodržena poslopnost spolupráce začíná - končí

Start:
=INDEX(Tabulka3[DateFrom];IFERROR(POZVYHLEDAT([@FacilityID]-1;Tabulka3[FacilityID])+1;1))

Status:
=INDEX(Tabulka3[Status];IFERROR(POZVYHLEDAT([@FacilityID];Tabulka3[FacilityID]);1))

Konec:
=KDYŽ([@[current status]]=0;INDEX(Tabulka3[DateFrom];IFERROR(POZVYHLEDAT([@FacilityID];Tabulka3[FacilityID]);1));"")

Ve 2016 se to dá řešit pomocí -ifs funkcí

Začátek
=MINIFS(Tabulka3[DateFrom];Tabulka3[FacilityID];[@FacilityID];Tabulka3[Status];1)

Poslední datum:
=MAXIFS(Tabulka3[DateFrom];Tabulka3[FacilityID];[@FacilityID])

Status:
=SUMIFS(Tabulka3[Status];Tabulka3[FacilityID];[@FacilityID];Tabulka3[DateFrom];<poslední datum>)

(Samozřejmě, pokud je ve stejný zahájení i ukončení spolupráce a pořadí je zpřeházené, tak to můžeme jen hádat)

Chlapi, je tohle rozehřívací kolo k tomu pivu?

Ad. "Power 2010". Doplňky existují. Běžná IT o nich neví nebo je odmítá podporovat (v tom případě možná i vědí proč). Běžný uživatel je nenajde a když najde, nemá oprávnění k jejich instalaci. Pokud to nainstaluje, jen těžko se s nimi naučí dělat (není podle čeho).

Koncept počítající tabulky za mrtvý nepovažuji. To se jen v MS rozhodli, že z průměrného rodiného auta udělají kamion a F1 v jednom.

1) Formát ve vba není jako v listu.
2) Při dalším číslu se vrať šipkou na pozici.
Můžeš si pamatovat poslední a pak ji obnovit.

Zhruba tak:

Private Sub TextBox1_Change()
Dim pozice As Integer
pozice = Me.TextBox1.CurX
Me.TextBox1.Value = Format(expression:=TextBox1.Value, Format:="#,###.##")
Me.TextBox1.CurX = pozice
End Sub


Formátování ovšem výslednou pozici změní. Pokud to vadí, tak si to uprav.

Další varianta:
Dolů: =ZAOKR.DOLŮ(A3;"0:15:0")
Nahoru: =ZAOKR.NAHORU(A3;"0:15:0")

(Nebo
Dolů: =FLOOR.PRECISE(A2;"0:15:00")
Nahoru: =CEILING.PRECISE(A3;"0:15:0"))

Třeba maticově

=PRŮMĚR(LARGE($A$1:$A$5;ŘÁDEK(A1:A4))-LARGE($A$1:$A$5;ŘÁDEK(A1:A4)+1))

Zkuste pro začátek zatrhnout volbu Soubor - upřesnit - obecné - zobrazit chyby v uživatelském nastavení doplňků.

Jinak asi jste chtěl něco takového?


Private Sub Callback9(control As IRibbonControl)
If ActiveSheet.Name = "List1" Then
MsgBox "Je platné pouze pro listy II. III.ROČNÍKU a VAZAČI.", vbInformation
Else
Call SkrytSloupce
End If
End Sub
Sub SkrytSloupce()
ActiveSheet.Range("C:D").EntireColumn.Hidden = True
Range("A1").Select
End Sub

Funkce *if převádějí texty, pokud se podobají číslu na číslo a ty čísla pak porovnají.

Celkem slušně funguje:
Do listu navíc zkopírovat sloupec A z databáze, pod něj přidat data z listu zdroj a pak odebrat duplicity ve sloupci a.

Pak odmazat co zbylo bez dat.

ps. Dovolil jsem si otestovat na datech, ktrá připravil mepexg.

1) Doba kopírování je delší než odebírání duplicit.
2) PQ vrací i hodnotyk, které jsou v databázi, ale chybí ve zdroji.

Vzorcem?

=ČÁST(A1;POZVYHLEDAT(NEPRAVDA;"0"=ČÁST(A1;ŘÁDEK(NEPŘÍMÝ.ODKAZ("1:"&DÉLKA(A1)));1);0);DÉLKA(A1))

Vložit maticově ("trojhmatem" ctrl-shift-enter)

Zajímavé, zabral zákaz automatického řazení:

Další možnosti řazení, Další možnosti..., Seřadit automaticky ... odškrtnout.

1. Podmíněný formát, vzorec abs(čas1 - čas2)>1/24

2. =averageif(oblast s rozdíly;"<>")
(pokud tam jsou opravdu prázdné buňky)

Mrkněte se na zadání.

Nemělo by být

d(43)=(n-2)*d(43) - d(41)-d(42)- d(44)- d(45)-d(13)-d(23)-d(33)-d(53)

???

Mimo to, tvrdíte, že e(1,1) = 0

Ale d(1,1)=0 a ostatní hodnoty jsou kladné a odečítají se. Jak může být součet kladných čísel nula???? (v běžné = školní, matematice)

Nestačil by vzoreček?

=($A$7-2)*A1-SOUČIN.SKALÁRNÍ(A$1:E$1;1-DELTA(ŘÁDEK(A$1:E$1);SLOUPEC(A$1:E$1)))-SOUČIN.SKALÁRNÍ(A$1:A$5;1-DELTA(ŘÁDEK(A$1:A$5);SLOUPEC(A$1:A$5)))

Nakopírovat do oblasti.

(Nevím co je n, tak je to v A7)


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 13

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura III

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen. Formulář faktura III
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse