< návrat zpět

MS Excel


Téma: Načtení textu z programu a vložení do excelu rss

Zaslal/a 21.4.2017 20:17

Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jestli je možné získat text z textboxu jiného programu a vložit ho do excelu.
Jako přílohu přikládám jednoduchý program, ve kterém jsou tři textboxy.

Děkuji

Příloha: zip36141_program.zip (15kB, staženo 14x)
Zaslat odpověď >

#036142
avatar
Antivir hlasi že je to VIRcitovat
#036334
avatar
Přikládám řešení:

Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long

Public Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" _
(ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, _
ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long

Public Declare Function GetWindowTextLength Lib "user32.dll" Alias _
"GetWindowTextLengthA" (ByVal hwnd As Long) As Long

Public Declare Function GetWindowText Lib "user32.dll" Alias _
"GetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As _
String, ByVal cch As Long) As Long

Dim sInput As String
Dim hwnd As Long, lhWndChild As Long
Dim textlen As Long '<~~ Length of text of title
Dim titleText As String '<~~ Text of the title
Dim slength As Long '<~~ Length of the returned string

Sub Sample()
'~~> Form Caption
sInput = "Program"

'~~> Get Handle of the Form
hwnd = FindWindow(vbNullString, sInput)

'~~> loop through the Child Windows
Do
lhWndChild = FindWindowEx(hwnd, lhWndChild, vbNullString, vbNullString)

textlen = GetWindowTextLength(lhWndChild)
titleText = Space(textlen + 1)
'~~> Get the text of the window
slength = GetWindowText(lhWndChild, titleText, textlen + 1)

'~~> Extract information from the buffer
titleText = Left(titleText, slength)

Debug.Print "Value of Child Window is "; titleText

Loop While lhWndChild
End Sub
citovat

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura III

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen. Formulář faktura III
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse