< návrat zpět

MS Excel


Téma: VBA připojení k API-metoda POST rss

Zaslal/a 15.4.2020 13:19

Ahoj,

potřeboval bych se připojit k API pomocí VBA.
V dokumentaci je uveden tento příklad (filename má obsahovat XML):
<form name="frmdata" method='post' enctype='multipart/form-data' action
= "http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh">
<input type="hidden" name="VSS_SERV" value="ZVWSBJXML">
<input type="file" name="filename">
<input type='submit' name='x' value='ODESLI'>
</form>

Můj kod vypadá takhle:

Public Sub test()
Dim xmlhttp As Object
Set xmlhttp = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0")
Dim myDom As Object
Set myDom = CreateObject("MSXML2.DOMDocument.6.0")

Url = "http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh"
myDom.async = False
myXMLstr = "<?xml version=" & Chr(34) & "1.0" & Chr(34) & " encoding=" & Chr(34) & "utf-8" & Chr(34) & "?><VerejnyWebDotaz xmlns= " & Chr(34) & "urn:cz:isvs:rzp:schemas:VerejnaCast:v1" & Chr(34) & "xsi:schemaLocation=" & Chr(34) & "urn:cz:isvs:rzp:schemas:VerejnaCast:v1 schema.xsd" & Chr(34) & " version=" & Chr(34) & "2.8" & Chr(34) & "xmlns:xsi=" & Chr(34) & "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" & Chr(34) & "><Kriteria><IdentifikacniCislo>9630</IdentifikacniCislo><PlatnostZaznamu>0</PlatnostZaznamu></Kriteria></VerejnyWebDotaz>"

xmlhttp.Open "POST", Url, False

xmlhttp.setRequestHeader "enctype", "multipart/form-data"
xmlhttp.setRequestHeader "name", "frmdata"
SendString = "&type=hidden&name=VSS_SERV&value=ZVWSBJXML"
SendString = SendString & "&type=file&name="
SendString = SendString & myXMLstr
'SendString = SendString & "type=submit&name=x&value=ODESLI"

xmlhttp.send SendString

response = xmlhttp.responseText
MsgBox response
MsgBox SendString
End Sub

Vrací to chybu 403. Chyba je někde v tom sestavování POST, ale nemůžu přijít na to kde.
Můžete mi, prosím, poradit?

Děkuji

Zaslat odpověď >

Nebyly zaslány žádné odpovědi.

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura III

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen. Formulář faktura III
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse

VBA vyhledat a zapsat

Stalker • 27.9. 23:02

VBA vyhledat a zapsat

Fantasyk • 27.9. 22:15

VBA vyhledat a zapsat

Stalker • 27.9. 22:04

VBA vyhledat a zapsat

Fantasyk • 27.9. 21:03

vyhledávání s maticí

Fantasyk • 26.9. 11:35

Automatické doplnění

marjankaj • 25.9. 14:27

Automatické doplnění

Dingo • 25.9. 14:25