Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Strana:  1 2 3 4 5   další »

xlnc napsal/a:

A co když...?


Co když? Když... Když bych to uměl napsat líp, tak bych to napsal, ale rád se nechám poučit od zkušenějších a lepších... 9

ještě drobná úprava:

Sub narozeniny()

Dim rng As Range
Dim radek As Long
Dim datum As String
Dim i As Long
Dim a As String
Dim b As Integer
Dim rok As Integer

rok = Format(Date, "yyyy")
datum = Format(Date, "dd.mm.")
With ActiveSheet
radek = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
End With
Set rng = Range("B2:B" & radek)
For i = 1 To radek - 1
a = Format(Range("B" & i + 1).Value, "dd.mm.")
b = Format(Range("B" & i + 1).Value, "yyyy")
If a = datum Then
b = rok - b
MsgBox ("Dnes (" & Date & ") má narozeniny: " & Range("A" & i + 1).Value & vbNewLine & "právě slaví: " & b & " rok narozenin")
End If
Next i
End Sub

mělo by fungovat snad i v 2003, asi to není nejlepší řešení, ale mohlo by fungovat :-)

Sub narozeniny()

Dim rng As Range
Dim radek As Long
Dim datum As String
Dim i As Long
Dim a As String

datum = Format(Date, "dd.mm.")
With ActiveSheet
radek = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
End With
Set rng = Range("B2:B" & radek)
For i = 1 To radek
a = Format(Range("B" & i + 1).Value, "dd.mm.")
If a = datum Then
MsgBox ("Dnes má narozeniny: " & Range("A" & i + 1).Value)
End If
Next i
End Sub

mno otázka, jak je Vámi definovaný soubor strukturovaný, ale asi bych to viděl na makro řešení

Jde to přes pomocný sloupec

asi takto

udělat se to dá, emaily se připraví, ale neodešlou, takovouto variantu jsem již dělal, ale bylo to v prostřednictví windows a office outlook..

To bude muset někdo, kdo pracuje s mac.

na to asi není potřeba vzorový soubor...

bohužel nepracuji s MAC, takže nemohu plně sloužit, ale pokud tato procedura spustí emailového klienta, pak už je to hračka...

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/hh859489(v=office.14).aspx

Anebo ještě úprava, jedno tlačítko, ať už je tam jeden záznam, nebo vícero, makro nový záznam skočí na poslední řádek tabulky, aby se dal hned zapisovat nový záznam.

ale zase jsem neřešil omezení (např u nových záznamů nevyplňovat p.č. a struktura oddělení musí být dodržena vč. velikosti písmen, není vyřešeno nové oddělení = řazení probíhá vždy za poslední záznam daného oddělení)

Aby Ti tedy makro Novy zaznam skočilo na první volný řádek za vynechaným odd TR, pak jsem to upravil takto


Sub PoslRiadok()
A = Cells(11, 9).End(xlDown).Row
'(posledné číslo riadka , poradové číslo stlpca kde má zastať)
Cells(A + 1, 2).Select
End Sub

co má makro nový záznam vlastně dělat? proč chceš zrovna řádek 45 (podle jakého pravidla to má skočit zrovna na tento řádek)?

Je to protože je v odd. vynecháno pole, nebo chceš v dané tabulce najít nejvyšší TR a vložit řádek s novým pořadovým číslem?

Dovolil jsem si upravit soubor od p. elninoslova, tak snad to nevadí..

mělo by fungovat na vícero nových záznamů, jen novým záznamům nevkládejte p.č. v rámci sloupce A (asi není nejlepším řešením, ale myslím, že nejrychlejším) :-)

anebo si vlož další sloupec přes svyhledat s marží a pak to vynásob celkovým počtem ks daného produktu a máš celkovou částku za marži, ne?

Maximus napsal/a:

Zkusil jsem toto a bez problému
Sub najdi()

PosledniPlnyRadek = Range("H1").End(xlDown).Row ' Ve sloupci H
Range("K1") = PosledniPlnyRadek
End Sub


tak to tedy nevím, co Vám na tomto makru může fungovat? :-)

a co jen

sub LRadekSloupH ()
Range("H1").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
end sub


ale jinak by mělo fungovat i to Tebou převzaté, spíš máš v makru další procedury, které Tě směřují na jiné buňky


Strana:  1 2 3 4 5   další »

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura IV

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse

ADO DBF/FoxPro

Barth • 11.8. 17:50

Automaticke vlozenie riadku aj v druhom Zosite

danis • 11.8. 17:28

Macro pro leteckou dopravu

Jiří497 • 11.8. 17:15

Macro pro leteckou dopravu

Nosal • 11.8. 13:00

Macro pro leteckou dopravu

Jiří497 • 11.8. 11:45

Macro pro leteckou dopravu

Nosal • 11.8. 8:14

Macro pro leteckou dopravu

Jiří497 • 10.8. 21:35