Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Strana:  1 2   další »

Ahoj,
existuje nějaká možnost, jak načíst data (z textboxu, labelu apod.) z jiného spuštěného programu (ne z Excelu)?
Snažím se na to jít pomocí funkcí API windows, ale nedaří se mi.

Obě odpovědi mi pomohly.
Moc děkuji za pomoc

Ahoj,
nemůžu přijít na způsob, jak hledat v databázi pomocí funkce Find pokud je databáze upravena pomocí filtru.
Přikládám ukázku.
Děkuji za pomoc

Přikládám řešení:

Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long

Public Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" _
(ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, _
ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long

Public Declare Function GetWindowTextLength Lib "user32.dll" Alias _
"GetWindowTextLengthA" (ByVal hwnd As Long) As Long

Public Declare Function GetWindowText Lib "user32.dll" Alias _
"GetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As _
String, ByVal cch As Long) As Long

Dim sInput As String
Dim hwnd As Long, lhWndChild As Long
Dim textlen As Long '<~~ Length of text of title
Dim titleText As String '<~~ Text of the title
Dim slength As Long '<~~ Length of the returned string

Sub Sample()
'~~> Form Caption
sInput = "Program"

'~~> Get Handle of the Form
hwnd = FindWindow(vbNullString, sInput)

'~~> loop through the Child Windows
Do
lhWndChild = FindWindowEx(hwnd, lhWndChild, vbNullString, vbNullString)

textlen = GetWindowTextLength(lhWndChild)
titleText = Space(textlen + 1)
'~~> Get the text of the window
slength = GetWindowText(lhWndChild, titleText, textlen + 1)

'~~> Extract information from the buffer
titleText = Left(titleText, slength)

Debug.Print "Value of Child Window is "; titleText

Loop While lhWndChild
End Sub

Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jestli je možné získat text z textboxu jiného programu a vložit ho do excelu.
Jako přílohu přikládám jednoduchý program, ve kterém jsou tři textboxy.

Děkuji

Nepomohlo, ale děkuji za odpověď

Ahoj, chtěl bych se zeptat jak pomocí VBA zjistím, kolik kopií nastavil uživatel při tisku sešitu.
Děkuji

Vytvořil jsem kód, kde jsem nastavoval různé typy kódování (ISO-8859-1, Windows -1250, ISO-8859-2 _autotodetect_all), ale bez úspěchu :(

Dim fsT As Object

Set fsT = CreateObject("ADODB.Stream")
sFileName = Application.ThisWorkbook.Path & "\VCard.vcf"
fsT.Type = 2
fsT.Charset = "ISO-8859-1"
fsT.Open
fsT.WriteText "BEGIN:VCARD" & vbCrLf
fsT.WriteText "VERSION:2.1" & vbCrLf
fsT.WriteText "N:;" & "ěščřžýáíéúů" & ";;;" & vbCrLf
fsT.WriteText "FN:" & "ěščřžýáíéúů" & vbCrLf
fsT.WriteText "TEL;WORK:" & 774856951 & vbCrLf
fsT.WriteText "TEL;WORK:" & 774856951 & vbCrLf
fsT.WriteText "END:VCARD" & vbCrLf

fsT.SaveToFile sFileName, 2

Ahoj,
pokouším se z Excelu kde mám asi 200 kontaktů naimportovat tyto kontakty do telefonu (Huawei P8). Narazil jsem na problém s převodem diakritiky - v telefonu se místo diakritiky zobrazují otazníky.
Když si z telefonu vyexportuju kontakt s diakritikou, tak je jméno tohoto kontaktu zapsáno například takto:
N;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:=4E=6F=76=C3=A1=6B;;;

V přiloženém souboru se pomocí makra pokouším vytvořit VCard pro hromadný import kontaktů.
Jak upravit makro tak, aby se diakritika v telefonu zobrazovala správně?

Já používám pro práci s PDF soubory(otevření, zavření, kopírování...) příkaz sendkeys:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff821075.aspx

Možná to není nejelegantnější řešení, ale funguje.

otevrit = ShellExecute(0&, vbNullString, nazevSouboru, vbNullString, vbNullString, vbNormalFocus)
Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:01"))
SendKeys "^f", True
Application.Wait (Now + 0.000006)

Já na to pořád nemůžu přijít. Nebylo by nějaké podrobnější vysvětlení? 6

Děkuji za odpověď.
Zkoušel jsem i pomocí VBA, ale neuspěl jsem. Například pokud je text v buňce pomocí podmíněného formátování zvýrazněn tučně, tak po použití příkazu activecell.font.bold získám jako odpověď False. To znamená, že VBA nepozná, zda je nebo není pro vybranou buňku uplatněno podmíněné formátování.

Příklad:
Z přiloženého sešitu bych chtěl zkopírovat do jiného sešitu jen tabulku, ale se zachovaným zvýrazněním buněk. Je to nějakým způsobem možné?

Ahoj,

chtěl bych se zeptat jestli je možné zkopírovat buňku, která je pomocí podmíněného formátování zvýrazněna tučně, z jednoho listu do druhého tak, aby její formátování zůstalo zachováno (zůstala tučně) a podmíněné formátování se na ni již nevztahovalo.
Děkuji

Dušan

Děkuji za odpověď.

Ahoj, chtěl bych poprosit o pomoc s barevným zvýrazněním dnů v kalendáři (oblast F15:J20) podle data začátku a konce dovolené. Začátek dovolené je v sloupci B a konec dovolené v sloupci C.
Zkoušel jsem pomocí podmíněného formátování, ale neuspěl jsem.
Např. začátek dovolené je 3.8.2015 a konec je 7.8.2015 a ve výsledku by měli být zvýrazněny všechny buňky v kalendáři mezi těmito daty (3. - 7.8.2015) - s vyjímkou sobot a nedělí.

Děkuji za pomoc
Dušan


Strana:  1 2   další »

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura IV

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse

Změna grafu

Marekh • 26.3. 20:47

kde sa stratil elninoslov a ĺugr

r13 • 26.3. 19:13

kde sa stratil elninoslov a ĺugr

ivana12 • 26.3. 19:11

Konverze zkopírovaných dat z webu

Jiří497 • 24.3. 14:48

Konverze zkopírovaných dat z webu

veny • 24.3. 13:56

Konverze zkopírovaných dat z webu

martanek09 • 24.3. 12:25

Konverze zkopírovaných dat z webu

Jiří497 • 24.3. 11:54