Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Strana:  1 ... « předchozí  14 15 16 17 18 19 20 21 22   další »

Použil jsem vyhledávací funkci SVYHLEDAT. Musel kvůli tomu prohodit sloupce tak, aby první sloupec by Typ.
Pokud vyhledávací funkce nic nenajde jedná se o první výměnu a Počet dní a Počet stránek = 0. Když tak si vzorec můžete ještě upravit. Řešení je v příloze.


=KDYŽ(JE.CHYBHODN(SVYHLEDAT(B11;$B$3:$C10;2;0));0;C11-SVYHLEDAT(B11;$B$3:$C10;2;0))

Lze za použití VBA funkcí LEN, RIGHT, LEFT, MID pro rozdělení textu nebo pak použitím funkce SPLIT vytvořit pole a to pak načíst do buněk.

Chyba se zobrazí, pokud označím oblast buněk a provedu změnu (výmaz). Mělo by stačit jen ošetřit chybu. Takhle by to mělo být OK.


Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

On Error GoTo x
If Target.Value = "Vadná odeslána" Or Target.Value = "Vadná odeslána - Galway" Then
Target.Cells(, 2) = Date
End If

x:
End Sub

Sub oblast()

Dim myRange As Range
Dim FirstCell, LastCell As Range

Set myRange = Application.InputBox(prompt:="Select a cell", Type:=8)

With myRange
Set LastCell = .Cells(.Cells.Count)
Set FirstCell = Cells(.Row, .Column)
End With

End Sub

Myslím, že "kolokol" to udělal dobře. Jen jsem doplnil kontrolu chyb. Názvy listů budou v buňkách B2:B11 = udělal jsem malou tabulku jako menu.

První list slouží jako menu a makro s ním nepracuje. Kód jsem vložil do listu s menu.


Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim i As Integer

On Error GoTo chyba
For x = 1 To 10
If Range("B" & x + 1) <> "" Then Worksheets(x + 1).Name = Range("B" & x + 1)
Next x
Exit Sub

chyba:
MsgBox "Název listu musí být jedinečný. Zadejte jiný název listu", vbCritical, "Chyba zadání"
End Sub

Pokud se jedná o jednorázový převod, tak na to bych použil funkci =MALÁ(text).

Stačí zadat Range("A1").Select

Příkazem Sheets("leden").Select

Službu jsem nepoužil, ale mám to v plánu. Zatím hledám a vybírám. Chci to integrovat do SL.

Ano, tohle je makro. Dělám to samé co vy. Těch souborů mám 30. Makro lze spustit "Nástroje/Makro/Makra" (Alt + F8) nebo lze makro vyvolat tlačítkem. O tomto způsobu jsem již psal v článcích.

Tak do buňky A1 vložte vždy ten název listu, který chcete právě zobrazit.

V tomto příkladu se názvy listů v celkovém souboru musí jmenovat stejně jako importované soubory.


Sub copy_data_from_files()
'Zkopírování dat ze souborů

Dim soubory, soubor, nazev_souboru, tento_soubor As String
Dim i As Variant

Application.ScreenUpdating = False
soubory = Array("soubor01", "soubor02", "soubor03", ... )

tento_soubor = ThisWorkbook.Name

For Each i In soubory

soubor = i
nazev_souboru = ThisWorkbook.Path + "\" & soubor

Set wb = Workbooks.Open(Filename:=nazev_souboru)
Cells.Select
Selection.Copy

Windows(tento_soubor).Activate
sheets(soubor).Select
ActiveSheet.Paste
Range("A1").Select

Windows(soubor).Activate
Application.CutCopyMode = False
ActiveWindow.Close SaveChanges:=False

Next

Windows(tento_soubor).Activate
Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Řešením by bylo použití funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ, kde by bylo uvedeno:

v A1: C8 (adresa buňku, zapsat jako text)
v A2: List2 (název listu, zapsat jako text)
v A3: =NEPŘÍMÝ.ODKAZ(A2&"!"&A1) (vzorec vrátí obsah buňky C8 na listu List2

Podle potřeb lze modifikovat a kopírovat tak, aby jste získal potřebná data.

Netestoval jsem to na Pocket PC, takže netuším. Pravděpodobně Pocket PC nepodporuje všechny funkce.

V nastavení stylů v system.css.


Strana:  1 ... « předchozí  14 15 16 17 18 19 20 21 22   další »

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura IV

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse

Sumar nakupov

Pavlus • 22.1. 13:05

VBA - načtení dat ze souboru s proměnným názvem

Fantasyk • 22.1. 9:12

Sumar nakupov

Robo11 • 21.1. 21:23

VBA - načtení dat ze souboru s proměnným názvem

€Ł мσşqμΐτσ • 21.1. 12:21

Tělo emailu ve VBA - formát

Fantasyk • 20.1. 20:47

odstranenie opakujucich sa udajov v riadkoch

frantilopa • 20.1. 18:12

odstranenie opakujucich sa udajov v riadkoch

marjankaj • 20.1. 18:01