Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Strana:  1 ... « předchozí  9 10 11 12 13 14 15 16 17   další » ... 231

A nejde o omyl?
- "pokusná data.xlsx" neobsahuje žiadne makro
- "note.xml" neobsahuje nič, čo by akokoľvek korešpondovalo s čímkoľvek v "pokusná data.xlsx"

=HLOOKUP(A4;List1!$A$2:$DG$3;2;FALSE)
=VVYHLEDAT(A4;List1!$A$2:$DG$3;2;NEPRAVDA)

Náhled a makro je v příloze.

Nie je.

Nie je možné priložiť taký súbor bez citlivých info ?

úplne z brucha, keďže nieje jasné ako majú podmienky fungovať ...
=A12+A14+I9+KDYŽ(I4=DENTÝDNE(3);A16;KDYŽ(I4=DENTÝDNE(5);A18;0))

Ten filter vypíše všetky jedinečné hodnoty, a tak som vzorcom zabezpečil, aby boli hodnoty v skrytom stĺpci B iba "Viditeľné" alebo "Neviditeľné". Po kliknutí sa reaplikuje. Vpravo hore je "Vymazať filter", a ten ukáže všetko.
Čo k tomu dodať ?...

Čo znamená "pod tlačítkom"?
Sub PodTlacitkom1()
With ActiveSheet.Buttons(Application.Caller).TopLeftCell
Select Case .Value
Case 1: .Value = 2
Case 2: MsgBox "Nazdar Fero, ako sa máš?", vbQuestion
Case Else:
End Select
End With
End Sub


Sub PodTlacitkom2()
With ActiveSheet.Buttons(Application.Caller).TopLeftCell.Offset(1, 0)
Select Case .Value
Case 1: .Value = 2
Case 2: MsgBox "Nazdar Fero, ako sa máš?", vbQuestion
Case Else:
End Select
End With
End Sub

Podľa úhľadného screenshotu (rovné čiary) usudzujem, že ide o PDF vytvárané ako export z nejakého SW. Teda nie o scan. V tom prípade, sa dá použiť presne také riešenie, ako ste to mal. Otvorí sa manuálne PDF, Ctrl+A, prepnúť do Excelu, kliknúť na čudlík. Makro vloží dáta do pomocného listu. Z tohto listu sa potom text spracuje makrom, ktoré musí byť špecializované na presnú formu, presné textové značky oddeľujúce dané údaje, presné kombinácie či postupnosti týchto značiek. Toto isté som už nedávno jednému pánovi robil. Nemôžem poskytnúť. Ak mi pošlete na mail PDF, možno, ale skutočne iba možno, sa na to pozriem. Nemám totiž ani čas, ani chuť, ani zdravie na veľké projekty...

To sú polia údajov. Je to rýchlejšie ako ísť bunku po bunke. Je to takto pochopiteľnejšie?

Ja to Vaše rozloženie nechápem.
1. Vždy sa to musí vpratať do 34 riadkov vrátane?
2. Medzera sa pridáva aj pred prvú položku X?
3. Súvisí s 2. - vybrané položky sa majú akoby roztiahnuť na celú výšku 34 riadkov? Teda na prvom bude položka a na poslednom bude položka?

Ukážte ako má vyzerať manuálne urobený výsledok konkrétne tohto rozloženia, a potom ešte jeden, kde budú vybrané napr. iba 2 položky. Aby som porozumel, ako presne chcete aplikovať tie medzery...

Inak toto sa dá urobiť aj vzorcom, na to makro nie je potrebné.

Pr. načítania oblasti buniek do poľa:
Sub Kontrola_hodnoty()
Dim Pole(), Riadkov As Long, i As Long, MSG As String

With Worksheets("Hárok1")
Riadkov = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row - 1
If Riadkov = 0 Then MsgBox "Chábajú data.", vbExclamation: Exit Sub
Pole = .Range("A2:F2").Resize(Riadkov).Value
End With

For i = 1 To Riadkov
If Pole(i, 6) < 90 Then
MSG = MSG & vbNewLine & Join(Array(Pole(i, 1), Pole(i, 2), Pole(i, 3), Pole(i, 4), Pole(i, 5), Pole(i, 6)), " / ")
End If
Next i

MsgBox IIf(MSG = "", "všetko OK", "Tieto hodnoty sú pod limitom <=90" & MSG), IIf(MSG = "", vbInformation, vbCritical)
End Sub

Sub Losuj()
Dim M(), Radku As Long, Zac As Double, ML As String

With ThisWorkbook.Worksheets("List1")
Radku = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
ReDim M(1 To Radku, 1 To 1)

Select Case Radku
Case 1: ML = .Cells(1, 1).Value2
Case Else: M = .Cells(1, 1).Resize(Radku).Value2
Zac = Now() + TimeValue("00:00:05")

While Now() < Zac
ML = M(Int(Rnd() * Radku) + 1, 1)
.Cells(3, 5).Value2 = ML
DoEvents
Wend
End Select

.Cells(3, 5).Value2 = ML
End With
End Sub

=SUMPRODUCT($A$2:$A$5;--(COUNTIF(OFFSET($B$2:$D$2;ROW($A$2:$A$5)-2;);"Roman")*($E$2:$E$5="modrá")*($F$2:$F$5="obdelník")>0))
=SOUČIN.SKALÁRNÍ($A$2:$A$5;--(COUNTIF(POSUN($B$2:$D$2;ŘÁDEK($A$2:$A$5)-2;);"Roman")*($E$2:$E$5="modrá")*($F$2:$F$5="obdelník")>0))

V E4 nie je "modrá" ale "modrá " !

PS: V tom mojom prvom CZ ekvivalente som zabudol preložiť ROW na ŘÁDEK, a div sa svete, nikto sa nesťažoval 5

Ak budete vo VBA vkladať vždy EN vzorec do .Formula, problém nebude v žiadnej jazykovej mutácii Excelu. Naopak, ak budete vkladať akýkoľvek iný jazykový ekvivalent vzorca do .FormulaLocal, očakávajte problémy. To SUMIFS je mätúce, lebo je v EN aj v CZ rovnaké. Lepšie je to vidieť na tom IF. U Vás znamená .FormulaLocal CZ vzorce, vkladáte tam CZ ekvivalent. No u kolegu je .FormulaLocal predsa EN. Tam mu nemôžete vkladať CZ vzorec. Používajte .Formula + EN vzorec. Nebude problém. Nezabudnite, že oddeľovač parametrov je v EN verzii "," nie ";" ako u nás (a to mi je tiež divné, že kolegovy s EN ide vzorec s ";"...),

Do prčic nerefreshol som stránku skôr. No už to dám.


Strana:  1 ... « předchozí  9 10 11 12 13 14 15 16 17   další » ... 231

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura IV

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse

Makro na opakovanou změnu barvy tlačítka

Jiří497 • 26.1. 20:31

Pozvyhledat s vnořeným COUNTIF

Jiří497 • 26.1. 19:36

Makro na opakovanou změnu barvy tlačítka

alois1111 • 26.1. 13:24

Pozvyhledat s vnořeným COUNTIF

majovy-bycek • 26.1. 12:45

Makro na opakovanou změnu barvy tlačítka

alois1111 • 26.1. 12:32

Makro na výmaz hodnoty pouze v modře podbarvené

Anonym • 26.1. 11:29

SVYHLEDAT (generovaná cesta oblasti vyhledávaní)

eLCHa • 26.1. 10:05