Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Strana:  1 ... « předchozí  7 8 9 10 11 12 13 14 15   další » ... 28

Stalker napsal/a:

V Excelu 2003 opravdu hlásí vzorec chybu, ale po "editaci" => F2 a Enter se umoudří a vrátí výsledek, nebo taky zabralo přepsat rok a vrátit zpět.
(Přepočet listu - automaticky)


Ja som stlačila F9 (to mám ja na prepočet)a enter a nič.
Rovnako som aj prepísala rok a vrátila späť a nič.

Píše mi, že hodnota použitá vo vzorci má neplatný typ dát.

Rovnako sa správa aj originál súbor z linku.

http://www.excelvpraxi.sk/clanky/vzorec-velka-noc.html

Vymenila som aj bodkočiarky ; za čiarky , aj bodky . za lomítka / a nič.

Všimla som si, že v nastavení dátumu mám rrrr, ale excel 2003 aj 2007 udáva yyyy.

Budem pokračovať v tejto téme.

Windows7 v sk lokalizácii
Mám excel 2007 v sk lokalizácii s anglickými vzorcami.
Mám excel 2003 v cz lokalizácii s českými vzorcami.

Ak súbor xls otvorím v xceli 2007 je to v poriadku.
Ak ho otvorím v v exceli 2003 tak vyhodí chybu hodnota.

Bude to nejaká prkotina, ale už fakt neviem kde.
Bunka C2 má formát čísla nie textu.


FLOOR(DAY(MINUTE(C2/38)/2+56)&".5."&C2;7)-34

(DOLLAR(("4/"&C2)/7+MOD(19*MOD(C2;19)-7;30)*14%;)*7-6)

FLOOR((4&-C2)-DAY(5)+97%*MOD(18,998*MOD(C2+8/9;19)+INT(68%*INT(C2%)-INT(C2%/4)-5/9);30);7)+DAY(1)ZAOKR.DOLŮ(DEN(MINUTA(C2/38)/2+56)&".5."&C2;7)-34

(KČ(("4/"&C2)/7+MOD(19*MOD(C2;19)-7;30)*14%;)*7-6)

ZAOKR.DOLŮ((4&-C2)-DEN(5)+97%*MOD(18,998*MOD(C2+8/9;19)+CELÁ.ČÁST(68%*CELÁ.ČÁST(C2%)-CELÁ.ČÁST(C2%/4)-5/9);30);7)+DEN(1)


Pozerala som aj oddeľovač záznamov ;

@lubo... Ďakujem sa vysvetlenie.

VYRIEŠENÉ... Ďakujem veľmi pekne marjankakovi...

https://www.porada.sk/t317546-rozdiel-medzi-vzorcami-na-vypocet-velkej-noci-vyriesene.html

Prosím pekne, aký je rozdiel medzi týmito funkciami?
A čo je lepšie použiť pre excel 2003?

=FLOOR(DAY(MINUTE(YEAR(NOW())/38)/2+56)&".5."&YEAR(NOW());7)-34
=FLOOR(DAY(MINUTE(bRok/38)/2+56)&".5."&bRok;7)-34
=(DOLLAR(("4/"&YEAR(NOW()))/7+MOD(19*MOD(YEAR(NOW());19)-7;30)*14%;)*7-6)
=(DOLLAR(("4/"&bRok)/7+MOD(19*MOD(bRok;19)-7;30)*14%;)*7-6)


ZDROJ:http://www.excelvpraxi.sk/clanky/vzorec-velka-noc.html

Rejpal napsal/a:

Pro off. 2003 jsou jen 3 podmínky.


ja viem, že sú len tri, preto to potrebujem obísť.

@JoKe Ďakujem, ale potrebujem 4 farby, tak ako sú zvyknutí.

VYRIEŠENÉ

Našla som riešenie pomocou makra od Marjankaja.

Keby to bol súbor pre ofice 2007 nie je problém, ale s týmto súborom sa pracuje v office 2003.

Prkotina, ale neviem to zadefinovať.

VYRIEŠENÉ - upraveným makrom od Marjankaja z www.porada.sk

https://www.porada.sk/t184286-podmienene-formatovanie-bunky-zafarbenie-pri-splneni-podmienok.html

VYRIEŠENÉ

Pridala som makro na zobrazenie aktuálneho času do stĺpca J a využila som farebnú škálu podmieneného formátu - najvyššia a najnižšia hodnota.

Našla som toto makro na zvýraznenie aktívnej bunky.
Ale potrebovala by som, aby mi farene zvýraznilo aspoň 5 posledných záznamov v stĺpci E. Možno sa to dá aj funkciu a podmieneným formátom, ale neviem ako.

Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Excel.Range)
'Update 20140923
Static xLastRng As Range
On Error Resume Next
Target.Interior.ColorIndex = 6
xLastRng.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
Set xLastRng = Target
End Sub

Tak už som vyriešila aj druhý problém so zachovaním vzorcov a odkazov. Len by som trochu potrebovala učesať makro, ktoré som si nahrala, aby nebolo také dlhé.

Mohla by som vybrať oblasť (Array), ale oddelenie OK má oblasť 29 a Očné iba 25, tak neviem ošetriť výnimku.
FaP som trochu skrátila, neviem či sa dá ešte viac.

Sheets("KUCH").Select
Range("E3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$4"")"
Range("E3").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
Selection.AutoFill Destination:=Range("E3:E28"), Type:=xlFillDefault
Range("E3:E28").Select

Sheets("OK").Select
Range("E3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$5"")"
Range("E3").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
Selection.AutoFill Destination:=Range("E3:E29"), Type:=xlFillDefault
Range("E3:E29").Select

Sheets("NK").Select
Range("E3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$6"")"
Range("E3").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
Selection.AutoFill Destination:=Range("E3:E28"), Type:=xlFillDefault
Range("E3:E28").Select

Sheets("UK").Select
Range("E3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$7"")"
Range("E3").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
Selection.AutoFill Destination:=Range("E3:E28"), Type:=xlFillDefault
Range("E3:E28").Select

Sheets("ORL").Select
Range("E3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$8"")"
Range("E3").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
Selection.AutoFill Destination:=Range("E3:E28"), Type:=xlFillDefault
Range("E3:E28").Select

Sheets("OMFCH").Select
Range("E3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$9"")"
Range("E3").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
Selection.AutoFill Destination:=Range("E3:E28"), Type:=xlFillDefault
Range("E3:E28").Select

Sheets("KPCH").Select
Range("E3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$10"")"
Range("E3").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
Selection.AutoFill Destination:=Range("E3:E28"), Type:=xlFillDefault
Range("E3:E28").Select

Sheets("Očné").Select
Range("E3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$11"")"
Range("E3").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
Selection.AutoFill Destination:=Range("E3:E25"), Type:=xlFillDefault
Range("E3:E25").Select

Sheets("FaP").Select
Range("B2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$4"")"
Range("B3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$5"")"
Range("B4").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$6"")"
Range("B5").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$7"")"
Range("B6").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$8"")"
Range("B7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$9"")"
Range("B8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(""'zoznam pacientov'!$D$10"")"
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False

JoKe napsal/a:xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled - ukládá jako xlsm


Aj som si myslela, že práve v tomto bude problém
Zmenené - 1. problém vyriešený, ďakujem

Ešte to zachovanie vzorcov.

Mám súbor s makrom, ktoré bolo tvorené pre excel 2003, teraz sa používa v exceli 2007.

Zmenila som všade v makre príponu súboru na xlsm.
Makro funguje, prebehne, súbory uloží s touto príponou, ale po opätovnom vytvorení vyhodí chybu.

Ako keby makro ukladalo naďalej v starom formáte excelu 2003.

A ešte by som potrebovala zachovať vzorce:
v zozname pacientov v stĺpci H
IF(LEN(C14<3;"";CHOOSE(TRUNC(MID(C14;3;1)/5)+1;"M";"Ž"))
v oddeleniach v stĺpci E v o blasti E3:E28
(prenos údajov zo zoznamu pacientov)

DOPLNENIE - prvý problém vyriešený, ďakujem

Darbujan napsal/a:

A problém?

(a zapomeňte na TintAndShade a další zhovadilosti ze Záznamníku maker) GB.


Ďakujem za nakopnutie práve ten záznamník makra ma priviedol ku kódu farby a k tomuto súboru, na základe, ktorého budem vedieť zmeniť kód farby v makre a správne trafiť odtieň

Potrebujem zmeniť kód farby v makre.
Makro bolo používané v exceli 2003, ale teraz prechodom na excel 2007 sa zmenila farba paleta štandardných farieb.


Const SLUZBA = "služba": Const COLOR_SLUZBA = 16711680
Const PRISLUZBA = "príslužba"
Const DODATOK = "dodatok": Const COLOR_DODATOK = 32768
Const PREKLAD = "preklad": Const COLOR_PREKLAD = 12632256
Const NEOP = "neop.": Const COLOR_NEOP = 255


https://www.youtube.com/watch?v=8RnOrEbOyR4

Tak som to celé zjednodušila.
Podľa tohto linku som si natvrdo vytvorila šablónu.
Do outlooku som hodila makro na vyvolanie šablóny.
A vytiahla tlačidlo.

Účel splnený. Považujem za vyriešené.

Sub mail()
Set msg = Application.CreateItemFromTemplate("C:\Users\meno\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\template.oft")
msg.Display
End Sub


Strana:  1 ... « předchozí  7 8 9 10 11 12 13 14 15   další » ... 28

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura IV

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse

Nahrazení kontingenční tabulky vzorcem

lubo • 9.6. 9:39

Nahrazení kontingenční tabulky vzorcem

elninoslov • 8.6. 19:03

Nahrazení kontingenční tabulky vzorcem

lubo • 8.6. 16:18

tisk do pdf

titus • 8.6. 14:01

Nahrazení kontingenční tabulky vzorcem

spoko33 • 8.6. 13:25

Nahrazení kontingenční tabulky vzorcem

spoko33 • 8.6. 13:24

Nahrazení kontingenční tabulky vzorcem

elninoslov • 8.6. 13:13