Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7

Prosím o pomoc se vzorcem a předem děkuji za případné reakce.
Mám tabulku, ve které se pro jednotlivé dny v měsíci zaznamenávají odpracované hodiny konkrétního pracovníka na jednotlivé zakázky s rozlišením na hodiny řádné (ŘH) a přesčasové (PH). Jde o oblast (X4:BA44). Zakázky nadepisuje a hodiny vyplňuje sám pracovník. Dny tvoří řádky a sloupce představují zakázky s tím, že každá zakázka má vyhrazeny 2 sloupce. Pro zakázky je vyhrazeno 15 míst (maximální uvažovaný počet v měsíci), tedy 15 dvojic sloupců. Ty mohou, ale nemusí být všechny v daném měsíci využity. Vše je patrné z přiloženého sešitu.
Výstupem má být sumarizace spotřebovaných hodin na jednotlivé zakázky s rozlišením na řádné a přesčasové hodiny.
Věc je složitější tím, že jedna zakázka se může nacházet i ve více sloupcích tabulky. Teoreticky by k tomu dojít nemělo, ale prakticky nelze zabránit např. tomu, aby jedna zakázka nebyla nadepsána nedopatřením pro více dvojic sloupců (např. rozkopírováním), nebo tomu, že budou vykázány hodiny ve sloupcích bez nadepsané zakázky (tzv. nespecifikovaná zakázka). Pro účely kontrolních součtů je nutné zajistit součet hodin ze všech sloupců – diferencovaně dle společného identifikačního znaku (konkrétní zakázka nebo bez specifikace), a to i ve zmíněných nestandardních případech.
Řekněme, že mám na jiném místě listu, určeného pro souhrny, již vytvořeny vzorce pro výpis seznamu vyskytujících se zakázek (bez duplicitních hodnot) do jednoho sloupce (A47:A61), včetně jedné položky pro nespecifikované zakázky. Do 2 sloupců vedle vpravo by se měly vypsat celkové počty odpovídajících spotřebovaných řádných a přesčasových hodin.
Doplňující popis
Pod tabulkou je řádek s mezisoučty hodnot jednotlivých sloupců (X44:BA44), tzn., že do podmíněného součtu stačí vybírat hodnoty jen z tohoto řádku. Potřebuji právě pomoct s vytvořením vzorce k podmíněnému sčítání hodnot z této jednořádkové oblasti.
Vlastní číslo zakázky – kód je poměrně složitá kombinace celkem 17 číselných znaků. Excel umí jen 15 ciferné číslo, proto je tento kód podle okolností vyjádřen buď v 6 skupinách čísel - oblast tabulky (X5:BA10), nebo jako textová hodnota. Z praktických důvodů jsou k identifikaci zakázek pro potřeby některých operací ve vzorcích používána jejich pořadová čísla v horním řádku záhlaví tabulky (X4:BA4).
Vpravo od tabulky jsou sloupce s pomocnými výpočty:
• (BC12:BC26) pořadová čísla zakázek, jak jsou postupně zapsána v tabulce
• (BD12:BD26) odpovídající kompletní číselné kódy zakázek v textovém formátu, pokud není původní kód kompletní, je zde nahrazen nulami (nespecifikovaná zakázka)
• (BE12:BE26) kódy zakázek v textovém formátu s oddělovači pro potřebu zpětného vyhledávání
• (BF12:BF26) zakázky seřazeny vzestupně
Pokud to shrnu, tak vzorce v oblasti (F47:G61) by měly umět:
• podle hodnoty (zakázka) v příslušném řádku vlevo (A47:E61) vyhledat všechny stejné hodnoty v oblasti (BE12:BE26),
• vrátit odpovídající pořadová čísla ve sloupci (BC) a
• sečíst jen ty hodnoty v řádku (X44:BA44), které jsou ve sloupcích nadepsaných jednak těmito pořadovými čísly v řádku (X4:BA4), resp. (X1:BA1), a současně odpovídajícím označením druhu spotřebovaných hodin „ŘH“ či „PH“ v řádku (X11:BA11).

Podotýkám, že je třeba vzorce konstruovat pro Excel 2003!


Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura IV

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse

Sumar nakupov

Pavlus • 22.1. 13:05

VBA - načtení dat ze souboru s proměnným názvem

Fantasyk • 22.1. 9:12

Sumar nakupov

Robo11 • 21.1. 21:23

VBA - načtení dat ze souboru s proměnným názvem

€Ł мσşqμΐτσ • 21.1. 12:21

Tělo emailu ve VBA - formát

Fantasyk • 20.1. 20:47

odstranenie opakujucich sa udajov v riadkoch

frantilopa • 20.1. 18:12

odstranenie opakujucich sa udajov v riadkoch

marjankaj • 20.1. 18:01