< návrat zpět

MS Excel


Téma: VBA příprava před odesláním emailu rss

Zaslal/a 26.2.2017 13:41

Ahoj všem,
prosím o Vás o pomoc. Každý den odeslílám jednu tabulku, která je v buňce B2:J87. Tuto tabulku potřebuji zkopírovat jako obrázek a vložit do emailu. Moje představe je, že kliknu na tlačítko "příprava odeslání" a následně se mi otevře OUTLOOK a automaticky mi předdefinuje příjemnce, příjemce v kopii a předmět. Do textu bude vložena již zkopírovaná tabulka jako obrázek - jako obrázek to potřebuji záměrně.

Následně si tuto tabulku zkontroluji a ručně email odešlu.
Děkuji.
Pavel

Zaslat odpověď >

#035136
avatar
Pokud máš Office 2007.
http://www.jaknaoffice.cz/2-forum/?id=2510citovat
#035137
avatar
pokud ide o odeslani ako "picture" to nevim...
ale muzes vyskuset takovy kod:
Sub Mail_TG()
Dim rng As Range
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim sTytul As String
Application.DisplayAlerts = False
Application.EnableEvents = False
'zmenit subjekt (sTytul)
sTytul = "Tvoj titul"
'mozna primo
sAdresatTo = "Jan.Novak@gmail.com"
'nebo odkazem
sAdresatCC = ThisWorkbook.Sheets("SendTo").Cells(3, "A").Value

Set rng = Nothing
On Error Resume Next

Set rng = Sheets("Mail").Range("B2:J87")
'rng.Select 'otestovani rozsahu vyberu
On Error GoTo 0

If rng Is Nothing Then
MsgBox "došlo k chybě" & _
vbNewLine & "Prosím, ji opravit a zkuste to znovu.", vbOKOnly
Exit Sub
End If

With Application
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
End With

Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

On Error Resume Next
With OutMail
.To = sAdresatTo
.CC = sAdresatCC
.BCC = ""
.Subject = sTytul
.HTMLBody = RangetoHTML(rng)
.Display
End With
On Error GoTo 0

With Application
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
End With

Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
Application.DisplayAlerts = True
Application.EnableEvents = True
End Sub
Function RangetoHTML(rng As Range)
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Dim TempFile As String
Dim TempWB As Workbook

TempFile = Environ$("temp") & "/" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"

rng.Copy
Set TempWB = Workbooks.Add(1)
With TempWB.Sheets(1)
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
.Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
.Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
.Cells(1).Select
Application.CutCopyMode = False
On Error Resume Next
.DrawingObjects.Visible = True
.DrawingObjects.Delete
On Error GoTo 0
End With

With TempWB.PublishObjects.Add( _
SourceType:=xlSourceRange, _
Filename:=TempFile, _
Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
HtmlType:=xlHtmlStatic)
.Publish (True)
End With

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
RangetoHTML = ts.ReadAll
ts.Close
RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
"align=left x:publishsource=")


TempWB.Close SaveChanges:=False

Kill TempFile

Set ts = Nothing
Set fso = Nothing
Set TempWB = Nothing

End Function
citovat
#035138
elninoslov
Niečo podobné:
Sub Send()
Dim RNG As Range, PIC As Picture, OUT As Object, OUTMAIL As Object, WRDDOC As Object
Set RNG = Range("B2:J87")
RNG.Copy

Set PIC = ActiveSheet.Pictures.Paste
PIC.Cut

Set OUT = CreateObject("Outlook.Application")
Set OUTMAIL = OUT.CreateItem(olMailItem)
With OUTMAIL
.To = "halusky@portal.sk"
.CC = "slize@portal.sk"
.Subject = "Pozdrav z Marsu"
End With
OUTMAIL.Display

Set WRDDOC = OUTMAIL.GetInspector.WordEditor
WRDDOC.Range.PasteSpecial , , , , wdPasteBitmap

Set WRDDOC = Nothing: Set OUTMAIL = Nothing: Set PIC = Nothing: Set OUT = Nothing: Set RNG = Nothing
End Sub


Treba zafajknúť v Tool-References
Microsoft Outlook 16.0 Object Library
Microsoft Word 16.0 Object Library

Problém ale spočíva ešte v nutnosti potvrdiť v Outlooku vytvorenie správy. SendKeys sa mi nepodarilo rozbehať.citovat
#035140
avatar
Ahoj, tak mi nejvíce vyhovuje toto - viz níže. Pouze mi u toho nevyhovuje to, že když kliknu na odeslat, tak to zůstane v poště k odeslání a dokud neotevřu OUTLOOK, tak se to neodešle.Lze to ještě ke kódu nějak přidat?

Sub odeslat()
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With OutMail
.display
.to = "story@seznam.cz"
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "TOTO je ONO"
.HTMLbody = " " & "<br>" & "<br>" & " " & "<br>"
ActiveSheet.Range("B2:J87").CopyPicture xlScreen, xlBitmap
Set vInspector = OutMail.GetInspector
Set wEditor = vInspector.wordEditor
Set wEditor = OutApp.ActiveInspector.wordEditor
wEditor.Application.Selection.Start = Len(.HTMLbody)
wEditor.Application.Selection.End = wEditor.Application.Selection.Start
wEditor.Application.Selection.Paste
End With
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
End Subcitovat
#035172
Stalker
Ahoj vyzkoušel sem zde uvedené kódy a všechny se chovají stejně jak popisuješ. Zpráva zůstane viset v poště k odeslání. Přístup Outlooku k poště mám nastavený přes POP3. Možná by pomohlo nastavit přístup přes SMTP?citovat

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura IV

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse

Zaokrouhlování

JoKe • 14.6. 15:19

Zaokrouhlování

Mirek-Kraus • 14.6. 13:52

excell uprava riadku vzorca

veny • 14.6. 7:52

excell uprava riadku vzorca

orangezradca • 13.6. 20:37

pomala tlac s exelu

jano5 • 12.6. 9:44

GRAF teploty

JoKe • 12.6. 9:22

Filtrování dat

Imh0tep • 12.6. 8:35