< návrat zpět

Obecná diskuse


Téma: excel vba tisk cyklus for do pdf rss

Zaslal/a 23.11.2017 15:25

Tisk více stran v List1 do PDF

Po otevření souboru zadej tisk 1-x.xls se klikne na tlačítko tisk a do Input boxu se zadá celkový počet palet např 3, a stiskne se OK.
VBA vloží do buňky E35 text 1/3 a odešle 1stranu na tisk na předvolenou tiskárnu dále znovu 1 stranu text 2/3 a tisk a nakonec 1 stranu text 3/3

Potřebuji aby v cyklu nedocházelo k jenotlivým tiskům zvlášt po jedné straně, ale aby se vytvořily všechny strany v jednom souboru PDF
( může se automaticky pojmenovat svým názvem a umístit se do složky D: \tisk
tento soubor pak otevřu samostatně a pošlu na tisk všechny vytvořené strany najednou.Nějak podobně funguje soubor excel tisky listy do pdf1, ale ten vytvoří pdf soubor s textem na Listu1

Příloha: 7z38453_zadej-tisk-1-x.7z (12kB, staženo 34x)
Zaslat odpověď >

#044736
avatar
Ono by to chtělo lépe poznat účel, ale snad pomůže toto:
Private Sub CommandButton21_Click()
Dim i, pocet, varInput As Integer

'Titulek_dialogu = "zadej kolik je palet celkem"
'pocet = InputBox(Titulek_dialogu) '******** počet palet celkem
varInput = Application.InputBox("Zadej číslo - počet palet celkem", Type:=1) '****varInput je počet palet celkem type:=1 vynucení vstupu čísla
'MsgBox (varInput)

For i = 1 To varInput
Cells(i * 35, 5).Value = i & "/" & varInput '****Vloží do buňky G35 na List1 1.ní paleta z / x počtu palet celkem
Cells(i * 35, 5).NumberFormat = "@"
ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add Before:=Cells(i * 35 + 1, 1)
Next i
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut '********* odešle tisk na předvolenou tiskárnu
'ActiveSheet.PrintOut Preview:=True ********************Ukázka před tiskem
End Sub

Já raději používám např. pro jednotlivé faktury různé listy, ale to je nutno vědět, co tam bude

rkcitovat

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura III

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen. Formulář faktura III
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse

Makro - HideRows

marjankaj • 10.5. 16:42

Makro - HideRows

lukhas • 10.5. 13:50

Makro - HideRows

kabaka • 10.5. 13:20

Makro - HideRows

lukhas • 10.5. 12:17

Makro - HideRows

veny • 10.5. 11:48

Makro - HideRows

lukhas • 10.5. 11:26

Otázka ohladne outlock

veny • 8.5. 9:33