< návrat zpět

MS Excel


Téma: rozdelenie bunky + rozdiel....VBA rss

Zaslal/a 25.10.2018 12:43

Ahojte,

prosím o pomoc s makrom. Potreboval by som vytvoriť makro kde mi stlpec "A" s hodnotami "07:00-10:00" a pod. rozdelí a vypočíta rozdiel...následne hodnotu vloží do stĺpca "B1".
Ak náhodou rozdiel nevypočíta z dôvodu zápornej hodnoty, nech mi tam vloží napr. chyba.

To isté aj pre stĺpec "C"

Prikladám aj súbor. Vopred ďakujem.

Příloha: xlsx41746_pomoc.xlsx (10kB, staženo 28x)
Zaslat odpověď >

icon #041747
eLCHa
Musí to být makro?=ČÁST(C2;NAJÍT("-";C2)+1;5)-ZLEVA(C2;NAJÍT("-";C2)-1)Chybu jsem neřešilcitovat
#041748
avatar

eLCHa napsal/a:

Musí to být makro?=ČÁST(C2;NAJÍT("-";C2)+1;5)-ZLEVA(C2;NAJÍT("-";C2)-1)Chybu jsem neřešil


ďakujem :) Ide o to, že tých stĺpcov na výpočet mam asi 50 a nie stále tento prepočet potrebujem. Myslel som, že v prípade potreby len kliknem a hodí mi tam vzorec a potiahne až dole :) nech to stále nemusím písať alebo kopírovať.citovat
#041755
elninoslov
Príklad, aj s kontrolou či tam už nejaké dáta sú a pod. Spustíte to iba s ktorými stĺpcami chcete, vkladá rovno hodnoty, nie vzorce. AK by sa Vám nepozdávalo volať 50x procedúru pre každý stĺpec, môžeme to upraviť, aby urobilo všetko naraz.
Dim Otazka As Byte

Sub Vypocitaj()
Otazka = 0
Rozdel ActiveSheet.Columns(1)
Rozdel ActiveSheet.Columns(3)
End Sub


Sub Rozdel(STLP As Range)
Dim Riadkov As Long, Pole(), Kontrola As Long, i As Long, C

With STLP.Resize(Rows.Count - 1).Offset(1, 0)
Riadkov = STLP.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 1
If Riadkov > 0 Then
Kontrola = WorksheetFunction.CountIf(.Offset(0, 1), "<>")
If Kontrola > 0 Then
Select Case Otazka
Case 0: Otazka = MsgBox("Vo výslednej oblasti sa už nachádzajú data." & vbNewLine & "Chcete ich prepísať ?", vbQuestion + vbYesNo, "Upozornenie")
If Otazka = 7 Then Exit Sub
Case 7: Exit Sub
End Select
End If

ReDim Pole(1 To Riadkov, 1 To 1)
If Riadkov = 1 Then Pole(1, 1) = .Value2 Else Pole = .Value2

On Error Resume Next
For i = 1 To Riadkov
If Pole(i, 1) <> "" Then
C = Split(Pole(i, 1), "-")
Pole(i, 1) = TimeValue(C(1)) - TimeValue(C(0))
Select Case Err.Number
Case Is > 0: Pole(i, 1) = CVErr(xlErrValue): Err.Clear
Case 0: If Pole(i, 1) < 0 Then Pole(i, 1) = CVErr(xlErrValue)
End Select
End If
Next i
On Error GoTo 0

.Offset(0, 1).Value2 = Pole
End If
End With
End Sub
Příloha: zip41755_rozdelenie-a-odpocet-casu.zip (19kB, staženo 28x)
citovat

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura IV

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse

Porovnávací Tabulka

Jess • 24.6. 22:46

rozlisna tlac excelu na 2 pc

Michalko • 24.6. 7:04

rozlisna tlac excelu na 2 pc

Stalker • 23.6. 20:41

rozlisna tlac excelu na 2 pc

Michalko • 23.6. 17:55

Načíst a označit shodu

Jess • 21.6. 17:38

Tlac s farebneho

ivana1 • 19.6. 22:16

GRAF teploty

Scraper • 18.6. 15:34