< návrat zpět

MS Excel


Téma: načítanie do viacrozmerného pola VBA rss

Zaslal/a 19.4.2021 22:38

Zdravím,

som samouk a rád by som sa naučil lepšie pracovať s VBA
ale narazil som na prekážku

ak mám viacrozmerné pole ktoré viem že má

Pole(a,b,c)
ako nažítam jednotlivé bunky do pola ?
nepoznám počet riadkov ktoré sú zaplnené
ale viem že
do pola a(String) naťahujem bunky z A stĺpca do pola b(String) taťahujem B stĺpec a do c(Integer) naťahujem F stĺpec

do MsgBoxu chcem vypísať len tie "riadky" kde má F hodnotu menšiu ako 90

Ďakujem za pomoc

Zaslat odpověď >

#050488
elninoslov
Pr. načítania oblasti buniek do poľa:
Sub Kontrola_hodnoty()
Dim Pole(), Riadkov As Long, i As Long, MSG As String

With Worksheets("Hárok1")
Riadkov = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row - 1
If Riadkov = 0 Then MsgBox "Chábajú data.", vbExclamation: Exit Sub
Pole = .Range("A2:F2").Resize(Riadkov).Value
End With

For i = 1 To Riadkov
If Pole(i, 6) < 90 Then
MSG = MSG & vbNewLine & Join(Array(Pole(i, 1), Pole(i, 2), Pole(i, 3), Pole(i, 4), Pole(i, 5), Pole(i, 6)), " / ")
End If
Next i

MsgBox IIf(MSG = "", "všetko OK", "Tieto hodnoty sú pod limitom <=90" & MSG), IIf(MSG = "", vbInformation, vbCritical)
End Sub
Příloha: zip50488_hodnoty_buniek_do_pola.zip (17kB, staženo 10x)
citovat
#050504
avatar

elninoslov napsal/a:

Pr. načítania oblasti buniek do poľa:
Sub Kontrola_hodnoty()
Dim Pole(), Riadkov As Long, i As Long, MSG As String

With Worksheets("Hárok1")
Riadkov = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row - 1
If Riadkov = 0 Then MsgBox "Chábajú data.", vbExclamation: Exit Sub
Pole = .Range("A2:F2").Resize(Riadkov).Value
End With

For i = 1 To Riadkov
If Pole(i, 6) < 90 Then
MSG = MSG & vbNewLine & Join(Array(Pole(i, 1), Pole(i, 2), Pole(i, 3), Pole(i, 4), Pole(i, 5), Pole(i, 6)), " / ")
End If
Next i

MsgBox IIf(MSG = "", "všetko OK", "Tieto hodnoty sú pod limitom <=90" & MSG), IIf(MSG = "", vbInformation, vbCritical)
End SubPříloha: 50488_hodnoty_buniek_do_pola.zip (17kB, staženo 2x)


Ďakujem veľmi pekne za pomoc je to presne čo som chcel ešte upravím formát F st=lpca aby sa mi to neukazovalo ako 52,852025 a bude to fungovať presne ako som chcel ĎAKUJEM ešte razcitovat

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura IV

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse

cislovanie riadkov

martin1 • 18.1. 20:47

Podmíněné formátování

Baja • 18.1. 18:55

VBA - načtení dat ze souboru s proměnným názvem

Fantasyk • 18.1. 14:29

zápis čísla fce suma

Stalker • 18.1. 13:17

smazání více obrázků

Zdenda-R • 18.1. 9:47

výpis adresáře

Milan-158 • 18.1. 9:31

zápis čísla fce suma

Josef-Sekan • 18.1. 9:26