Zdroj: https://wall.cz/excel-navod/funkce-neprimy.odkaz • Vydáno: 5.3.2009 20:00 • Autor: admin

Funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ

ExcelFunkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ je velmi užitečná funkce v případech, kdy máte odkaz na buňku jako textový řetězec. Jedná se hlavně o dynamicky se měnící odkazy sestavené například textovou funkcí.

Právě funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ vám z textu A1 vytvoří funkční odkaz a vrátí obsah buňky A1.

Funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ
Syntaxe: NEPŘÍMÝ.ODKAZ(odkaz;a1)
Odkaz je odkaz na buňku obsahující další odkaz typu A1 nebo R1C1, název definovaný jako odkaz nebo odkaz na buňku ve tvaru textového řetězce. Pokud hodnota argumentu odkaz neodpovídá platnému odkazu na buňku, vrátí funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ chybovou hodnotu #REF!.
A1 je logická hodnota, která určuje typ odkazu.
  • Je-li hodnota argumentu a1 PRAVDA nebo je-li tento argument vynechán, je odkaz interpretován jako adresa typu A1.
  • Je-li hodnota argumentu a1 NEPRAVDA, je odkaz interpretován jako adresa typu R1C1.

Příklady:

Excel NEPŘÍMÝ.ODKAZ