< návrat zpět

MS Excel


Téma: ID označených řádků rss

Zaslal/a 27.10.2021 16:18

Dobrý den,

potřeboval bych nějakým způsobem vypsat ID řádků které jsou označené a nejsou po sobě jdoucí např. označím B1, B5:B6 a B10:B15.

Potřebuji získat ID(číslo těchto řádků) a uložit do Array.

Předem děkuji za každou radu a pomoc.

Zaslat odpověď >

#051405
avatar
Zkus tohle, snad je to ono.


Set IdAddressList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")

tmp_Addrss_In = Selection.Address
tmp_Addrss = Array("$", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U")

For Each tA In tmp_Addrss
tmp_Addrss_In = Replace(tmp_Addrss_In, tA, "")
Next tA

tmp_Addrss_Out = tmp_Addrss_In

Dim TextStrng As String
Dim Result() As String
Dim DisplayText As String
TextStrng = tmp_Addrss_Out
Result = Split(TextStrng, ",")
For i = LBound(Result()) To UBound(Result())
IdAddressList.Add Result(i)
Next i

For Each Name In IdAddressList
Debug.Print Name
Nextcitovat
#051421
elninoslov
AK ide o všetky čísla riadkov:
Sub IDRadku()
Dim Oblast As Range, ARE As Range, aID(), Count As Long, IDCount As Long, i As Long, R As Long

Set Oblast = Selection
For Each ARE In Oblast.Areas
Count = ARE.Rows.Count
R = ARE.Row - 1
ReDim Preserve aID(1 To IDCount + Count)
For i = 1 To Count
aID(IDCount + i) = R + i
Next i
IDCount = IDCount + Count
Next ARE
End Sub

Ak ide o adresy riadkov (1 riadok znamená "1:1"):
Sub IDRadku2()
aID = Split(Replace(Selection.EntireRow.Address, "$", ""), ",")
End Sub


Ak ide o označenia riadkov podoblastí (1 riadok znamená "1"):
Sub IDRadku3()
Dim i As Long, aID() As String, tmpID() As String
aID = Split(Replace(Selection.EntireRow.Address, "$", ""), ",")
For i = 0 To UBound(aID)
tmpID = Split(aID(i), ":")
If tmpID(0) = tmpID(1) Then aID(i) = tmpID(0)
Next i
End Sub
citovat

Uživatelské menu

Nejste přihlášen(a)
avatar\n

Menu

On-line nástroje

Formulář Faktura

Formulář Faktura IV

Oblíbený formulář Faktura byl vylepšen a rozšířen.
Více se dočtete zde.

Aktivní diskuse

Vodorovný teploměr v buňce

GeorgeK • 1.12. 12:26

Vodorovný teploměr v buňce

elninoslov • 1.12. 10:21

Vodorovný teploměr v buňce

Stalker • 1.12. 10:01

Vodorovný teploměr v buňce

GeorgeK • 1.12. 9:15

Spustit makro v určitý čas

Baja • 28.11. 20:11

Spustit makro v určitý čas

elninoslov • 28.11. 17:09

Spustit makro v určitý čas

Baja • 28.11. 12:51